FindSocialeTilbud.dk

Knagebjerggaard ApS

Værdigrundlag:

 • Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og barnets ressourcer.
 • Børn og familier er selv eksperter på deres eget liv, og vi er deres redskaber til at udvikle deres egne ressourcer.
 • Vi arbejder individuelt med det enkelte barn, så barnet får den livskvalitet der opnåelig for barnet.
 • Igennem det narrative arbejder vi med barnets værdier, drømme og håb for at opbygge selvværd/selvtillid og skabe identitet.
 • På Knagebjerggård ligger vi stor vægt på hjemlige rammer og på at skabe et familielignende miljø.

 Alt sker i relationer ”man kan ikke være umulig alene”

Hvad tilbyder vi:

 • Akutanbringelse
 • Akut observations anbringelser i kortere eller længere perioder.
 • Individuel behandling ud af det enkelte barns handleplan.
 • Tæt forældresamarbejde
 • Børn og unge skal være aktive medskaber af eget liv, samt det hjem de er en del af.
 • Identitetsskabende samtaler gennem det narrative
 • Mentaliserings baseret pædagogik
 • Hverdag med trygge/faste forudsigelig rammer og tydelige voksne
 • Oplevelser i form af rejser, ture ud af huset , aktiviteter -både fælles og individuelt efter eget ønske.

Målgruppe:

 • På Knagebjerggård har vi plads til 9 børn i alderen (på indskrivningstidspunktet) 6-14 år.

Man kan bo hos os til det fyldte 23´ende år, samt mulighed for fortsættelse af den pædagogiske indsats med udslusning og efterværn.

 • Børn og unge som kræver særlig pædagogisk støtte i trygge og overskuelige rammer.
 • Massivt omsorgssvigt
 • Tidligt følelsesmæssigt skadet
 • Adfærdsmæssige vanskeligheder, både socialt og indlæringsmæssigt.
 • Tilknytningsforstyrrelser
 • Personlighedsforstyrrelser
 • ADHD/ADD
 • Angst
 • Autisme
 • Lav mentaliserings kapacitet
 • Krænkede børn og unge

Kontakt det sociale tilbud