Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Karise Ungdomshus

SERVICEDEKLARATION FOR KARISE UNGDOMSHUS

Sidste opdatering: 01.02.2016.

Godkendt efter Servicelovens § 49.

Godkendelse årstal:                       1993.

Tilsyn opholdssted:                        Socialtilsyn Øst

Tilsyn skole:                                   Faxe Kommune

Pris: 2017: Opholdssted kr. 50.980,- til kr. 79.950,- Skole kr. 31.935,- (evt. opdelt i socialdel  og undervisningsdel)

Fællestrækket ved vores elever er, at de har behov for placering i en struktureret, forudsigelig døgnforanstaltning, med en varm og respektfuld omgangstone, der indeholder både beskæftigelse, fritidstilbud og skoletilbud, tilrettelagt individuelt i forhold til den enkeltes behov. De individuelle tiltag kan indeholde kortvarige specialforløb for den enkelte elev.

Alle unge indvisiteres nøje i forhold til de aktuelt indskrevne elever.

Opholdsstedet modtager kun unge, der selv ønsker indskrivning.

Opholdsstedet ved Karise Ungdomshus modtager ikke stofmisbrugere eller unge med alvorlige psykiatriske lidelser, der medfører uforudsigelige voldelige reaktionsmønstre.

Indslusningsforløbet kan bl.a. indeholde en introtur, der normalt går til institutionens hus i Småland. Introturen tilrettelægges individuelt for den enkelte elev.

Den målgruppe Karise Ungdomshus henvender sig til, har ofte en lang og ikke særlig positiv institutions- karriere bag sig. Derfor tilbyder vi vores elever ” tryghed i placeringen ”. Det vil sige, at vi har meget stor tålmodighed med den enkelte elev og smider ikke eleven ud, hvis han/hun kommer til at kvaje sig. Vi tager situationen roligt og hjælper i stedet eleven med at få ” ryddet op ”efter fejltrinnet. Vores strategi er at prøve igen og igen, lige så længe det er nødvendigt. Vi arbejder meget bevidst med at skabe og vedligeholde et trygt, varmt og udviklende miljø i bogruppen.

Karise Ungdomshus er et alternativ til de traditionelle døgninstitutionstilbud. Vi har valgt en behandlingsform, hvor vi prioriterer et tæt samvær med den enkelte unge således, at den enkelte medarbejder er meget fleksibel i forhold til arbejdstider, tidsforbrug m.v.

Den enkelte unge får ved indflytningen tilknyttet en primær kontaktperson, der er ansvarlig for at samle trådene og hjælpe den unge med, at følge den individuelle udviklingsplan der er lagt med baggrund i den handleplan, der udarbejdes i samarbejde med anbringende myndighed.

Kontakt Karise Ungdomshus

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Botilbud §107

Leder

Karina Nilausen

Diagnose

Tilknytningsforstyrrelse

Alder

16-23 år, 18-23 år