KAOSkonsulenterne ApS

KAOSkonsulenterne er etableret i ejendommen Gammel Jernbanevej 46, Baghuset, 2500 Valby. Der har vi vores kontor og mødelokaler. Vi har fælleslokaler, stort køkken, spisestue, TV stue, vaskerum, på Rughavevej 2, kld, 2500 Valby. Fælleslokalerne betegnes som Caféen, hvor det altid er muligt for de unge, deres forældre eller en samarbejdspartner at træffe en medarbejder hos KAOSkonsulenterne.

Vi tilbyder intensiv pædagogisk støtte i vores tilknyttede lejligheder, der er beliggende i samme ejendom. KAOSkonsulenternes lejligheder er placeret rundt omkring i ejendommen på forskellige etager og i forskellige opgange, således at bostedet fremtræder anonymt. Lejlighederne varierer i indretning og størrelse, og det afhænger af en konkret individuel vurdering af den unges støttebehov ved visitationssamtalen, om den unge etableres alene eller sammen med en eller flere unge i en af KAOSkonsulenternes lejligheder.

Udgangspunktet er dog, at den unge indledningsvis etableres i en af vores indslusningslejlighed i Baghuset. KAOSkonsulenterne er etableret som bosted efter Lov om social service § 52 stk.3, pkt. 7, § 66 stk. 3, 4 og 5, § 76, § 107, § 142 stk. 4 og 5 samt § 144 stk.1 og har altså modtaget dobbelt egnethedsgodkendelse af Københavns kommune.

Kontakt det sociale tilbud