Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Kærnen

Kærnen er et opholdssted på Sjælland, som modtager børn og unge i alderen 6-18 år. Det er en selvejende institution, som er godkendt til 4 børn og unge iht. Servicelovens paragraf 66.

Målgruppen er primært børn præget af følelsesmæssigt kaos og manglende forståelse for egne og andres følelser. Børnene har ofte en lav selvfølelse og kan være opmærksomhedskrævende , konfliktskabende og manipulerende. Karakteristisk ses børn med omsorgssvigt, tidlige kontaktskader skader og organiske skader. Det tilstræbes så langvarige anbringelser som muligt. Opholdsstedet har ligeledes unge i efterværn.

Kontakt Kærnen