Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Vi ønsker, at vores fire værdier – hjemlighed, fællesskab, respekt og faglighed – er tydelige i vores arbejde i dagligdagen.

Skulle du som beboer eller pårørende opleve det modsatte, vil vi gerne i dialog med jer om dette, da vi altid er åbne over for andre måder at opfatte tingene på.

Det er vores mål for den enkelte beboer,

 • at kunne leve i overensstemmelse med tidligere livsform, nuværende ønsker og ydeevne,
 • at der i respekt for den enkeltes ansvar for egen situation ydes støtte til egen omsorg,
 • at arbejde livgivende og aktiverende,
 • at arbejde med meningsfuld hverdagsrehabilitering,
 • at ønsket om en værdig livsafslutning ud fra den enkeltes grundsyn og livsholdning bliver respekteret.

Vi arbejder også efter de ni værdier, der gælder for arbejdet på hele det sociale område i Gentofte Kommune:

 • interesse
 • respekt
 • ligeværd
 • helhed
 • indfølingsevne
 • engagement
 • tolerance
 • tillid
 • åbenhed.

Kontakt Jægersborghave

Kommune

Gentofte