FindSocialeTilbud.dk

Idrætsakademiet

Sociale problemer med selvskadende adfærd
Skoleproblemer

Psykiatriske lidelser af generel karakter

VELKOMMEN TIL IDRÆTS- OG UDDANNELSESAKADEMIET

Idræts- og uddannelsesakademiet er en overbygning på det, der tidligere alene hed Idrætsakademiet, som nu har udvidet med en lang række andre tilbud.

Idræts- og uddannelsesakademiet tilbyder skoletilbudspecialundervisning10. klassescenterdagbehandlingstilbud, STU-uddannelse og -linjerressourceforløb, afklaringsforløbjobtræning og erhvervsafklaring. Herudover børne- og ungdomspsykiatrisk behandling og udredning.

Idræts- og uddannelsesakademiet tilbyder også familiebehandling, mentorordningerstøttekontaktpersonordningerfritidstilbudkørselsordninger, ungdomskollektiv og enkeltmandsprojekter.

Idræts- og uddannelsesakademiet er tilbud til unge med psykiske sårbarheder og psykiatriske lidelserAutismespektrum-forstyrrelser, ADHD og andre udviklingsforstyrrelser.

Vi er specialiseret i ungdomspsykiatri og udbyder helt individuelle løsninger med stor grad af fleksibilitet i et IKKE-klientgørende og afstigmatiserende miljø.

Vi tilbyder en bred metodisk tilgang og med særlig stor fokus på ressourceudvikling. I de psykiatriske diagnoser ligger der nemlig også en lang række ressourcer, vi trækker frem og sætter i fokus.

Vores helt særlige metoder og tilgange sikrer de unge et miljø, hvori de kan udvikle sig positivt og udvikle identitet, faglighed, social kapital og individualitet.

Samtidig tilbyder vi en bred vifte at behandlingstilbud, der på holistisk vis indeholder både det psykiatriske og lægefaglige, det psykologiske og terapeutiske, det pædagogiske og funktionelle, det miljøterapeutiske og eksponerende, det fysiske, fysioterapeutiske, idrætsmæssige og kropslige, samt det faglige, ressource- og uddannelsesmæssige perspektiv. Endvidere det sociale element, der udfolder den enkelte i et miljø, hvor identitet kan søges og udvikles.

Kontakt det sociale tilbud