Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Huset Cura

Antal ledige pladser: 5

BOSTED TIL UNGE MELLEM 16-26 ÅR

 

Huset Cura er beliggende i Ishøj, og tilbyder boform til unge i aldersgruppen 16-26 år med udviklings- og kognitive forstyrrelser qua autismespektrum-forstyrrelser (ASF) og komorbide diagnoser som mental retardering, angst, OCD, ADHD, depression mv.

CURA BETYDER OMSORG ❤️

 

Vi har i alt fem pladser i hjemlige omgivelser, hvor vi jf. §66 & §107 i Lov om Social Service, tilbyder de unge socialpædagogisk behandling. Cura betyder Omsorg, og det er netop en af grundstenene i Huset Cura.

Udover at have fokus på omsorg, arbejder vi anerkendende og ressourceorienteret, og arbejder målrettet på at skabe den rette struktur og rammer som målgruppen og det enkelte individ profiterer af. Vores mission er at minimere beboernes risikoadfærd og maksimere deres livskvalitet.

I Huset Cura bestræber vi os på at bidrage til det enkelte individs personlige udvikling. Dette gør vi med henblik på at påvirke individet til at tage ansvar for eget liv såvel som at tage del i samfundets udvikling fremadrettet. Med dette in mente, ser vi hvert et individ som en beboer med potentialer, og at disse udvikles i samspil med andre. I Huset Cura arbejder vi ud fra en filosofi om at vi alle udvikler os, når vi sætter mennesket i centrum.

I Huset Cura bestræber vi os på at bidrage til det enkelte individs personlige udvikling. Dette gør vi med henblik på at påvirke individet til at tage ansvar for eget liv såvel som at tage del i samfundets udvikling fremadrettet

Udover at have fokus på omsorg, arbejder vi anerkendende og ressourceorienteret, og arbejder målrettet på at skabe den rette struktur og de rammer som målgruppen og det enkelte individ profiterer af. Vores mission er at minimere beboernes risikoadfærd og maksimere deres livskvalitet.

Kontakt Huset Cura

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Både §66 stk.1 nr. 5 og §107, Kontaktperson §52, Opholdssted §66 stk.1 nr. 5, Socialpædagogisk støtte udenfor botilbud §85, Socialpædagogisk opholdssted §66 stk. 1 nr. 6, Midlertidigt botilbud §107

Leder

Omar Khayat

Antal normerede pladser

5

Diagnose

ADHD, Anoreksi, Asperger, Autisme, Depression, OCD, Personlighedsforstyrrelse, PTSD, Tilknytningsforstyrrelse, Opmærksomhedsforstyrrelse, Omsorgssvigt

Alder

13-17 år, 16-23 år, 18-23 år, 24-30 år

Tillægsydelser

Bostøtte § 85

Antal ledige pladser

5

Kommune

Ishøj

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.