fbpx

Bo og behandling, aktivitet & uddannelse

 

Høng Erhvervsskole er et privat selvejende bo- og behandlingssted, der råder over 27 pladser og vi er godkendt efter serviceloven §66 og 107, der hjælper beboere med psykiatriske problemstillinger og diagnoser, så de kan få en ny begyndelse og leve det liv, de ønsker. Vi har både døgn- og dagelever i alderen 16-40 år.

 

Som bo- og behandlingssted tilbyder vi beskæftigelse, aktivitet og samvær eller en STU-uddannelse. Dette gør vi for at sikre at alle beboere indgår i et forløb med meningsfuld beskæftigelse og aktivitet.

 

Vi yder også § 85 støtte i eget hjem.

 

På Høng erhvervsskole arbejder vi med medinddragelse i eget liv og vi forventer at alle arbejder aktivt med i egen behandling, da den sigter mod at gøre beboeren i stand til at kunne flytte ud og leve et godt og mere selvstændigt liv. Det opnår vi bl.a. via botræning og ved at levere undervisning i høj kvalitet. En undervisning der er imødekommende og fokuserer på generelle skolemæssige færdigheder. I forbindelse med vores botilbud vil alle beboere desuden være en aktiv del af stedets madlavning, rengøring og fritidsaktiviteter. Alle aktiviteter bygger på anerkendende principper, der imødekommer den enkeltes behov, hvorfor det uddannelsesmæssige tempo m.m. er afpasset herefter.

 

Vores målgruppe er personer i alderen 16-40 år med psykiatriske problemstillinger og diagnoser, det kan være i form af skizofreni og lignende lidelser, angstlidelser, personlighedsforstyrrelser, OCD, mindre udviklingsforstyrrelser såsom autisme, ADD og ADHD. Man skal være i stand til følge et rehabiliterende forløb og være tilknyttet enten beskæftigelse, aktivitet og samvær eller være i STU forløb.

 

Høng Erhvervsskoles virksomhed hviler på en helhedsorienteret indsats, hvor botræning, boglig skole og værksteder tilsammen skaber rammen omkring vores unges udvikling og afklaring.

 

Læs mere på vores hjemmeside https://ok-fonden.dk/hoeng/

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Botilbud §107, Både §66 stk.1 nr. 5 og §107, Opholdssted §66 stk.1 nr. 5, Socialpædagogisk støtte udenfor botilbud §85

Leder

Camilla Kokholm

Visitationsansvarlig

Camilla Kokholm

Antal normerede pladser

27

Tilbudsportalen

https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=ETE-8526&afdelingsid=1bb82bf8-a24c-4532-83a1-0579a8c06102&aktivtMenupunkt=ALLE_TILBUD

Tillægsydelser

Bostøtte § 85

Kommune

Kalundborg

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.