fbpx

Højris Have

Højris Have er et tidligere Herresæde, som kan føres tilbage til 1618, og som i årenes løb har haft mange forskellige ejere. Endvidere er Højris Have den ældste bygning i Ikast-Brande Kommune. Der har gennem tiden været afholdt mange arrangementer i haven, og er et sted hvortil der knytter sig en lang historie og mange gamle sagn. Den gamle hovedbygning er fredet.

I 1943 lejede diakon Anton Nielsen hoved-bygningen og indrettede den til plejehjem for psykisk skrøbelige beboere fra Ikast og omliggende kommuner. Der var på det tidspunkt over 20 beboere i hovedbygningen, som også var bopæl for bestyreren og personalet.

I 1948 blev avlsbygningerne solgt fra og disse danner i dag rammen om Højris Rideskole.

I 1958 købte Danske Diakonhjem Højris, og i 1961 tilbyggedes en fløj mod øst. Forholdene blev bedre for beboerne, idet de ca. 20 beboere nu var fordelt på 2 fløje.

På grund af stuernes standard og indførelse af pensions udbetaling, blev det i 1991 besluttet, at ombygge Højris til et bofællesskab for 9 svært demente. Samtidig ændredes navnet til Højris Have.

I April 1999 blev endnu en ny tilbygning taget i brug. På Højris Have er der nu 15 boliger til mennesker med forskellige demenssygdomme Indtil 1.1.2011 har der desuden været et daghjem til fire hjemmeboende demente.

Højris Have ejes stadig af Danske Diakonhjem, som har driftsaftale med Ikast-Brande Kommune.

Kontakt det sociale tilbud

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.