fbpx

Hilltop tilbyder ungdomsuddannelse, ophold og bo-træning for unge med Autismespektrumforstyrrelser. Der er tale om et flerårigt forløb, som skal ruste den unge bedst muligt til voksenlivet. Vi sigter mod at få den unge til at bo selvstændigt.

Kontakt det sociale tilbud

Kommune

Skive, Skive

Region

Midtjylland, Midtjylland

Diagnose

Autisme, Autisme, Autisme, Autisme

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.