Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Hertha Bofællesskaber og Værksteder

Hertha Bofællesskaber består for tiden af 26 beskyttede boliger for udviklingshæmmede voksne. Boligerne er fordelt i 3 bofællesskaber og 5 selvstændige lejligheder. Der er 50 medarbejdere. Ét bofællesskab har tilknyttet nattevagt. Sammen med de beskyttede værksteder udgør Hertha Bofællesskaber & Værksteder (HBV) en selvejende institution og er en registreret socialøkonomisk virksomhed, som leverer et helhedstilbud ud fra Servicelovens §85 (støtte i egen bolig) og §103 (beskyttet beskæftigelse).
Hertha Bofællesskaber & Værksteder er under tilsyn af SocialtilsynMidt.
HBV kan levere differentierede omsorgsydelser således at de udviklingshæmmede kan bo her hele livet – fra selvstændige boliger ”ude i Landsbyen” til beskyttede boliger med nattevagt. Efter den planlagte og – efter 20 år – nødvendige ombygning af det ”gamle” bofællesskab Herthahus vil der yderligere være 4 ”stille” boliger til de beboere, som har brug for mere ro og afsondrethed. Værkstederne: Der er i Hertha i øjeblikket 9 beskyttede værksteder med i alt 33 arbejdspladser, som årligt omsætter varer for 1,3 mio. kr.Herudover er der aktiviteter, som har mere frivillig og kreativ karakter, som f.eks. drama og maleterapi. De fleste beboere har på denne måde deres arbejdsplads der, hvor de bor. I de trygge og velkendte rammer har beboerne bevidsthed om, hvad de andre beboere laver, og hvor de er. Dette er ligeledes en styrke, når de skifter arbejdsområde. Mejeri: Hver dag bliver 10 malkekøer malket fra en moderne malkegrav. Mælken løber direkte ind i Danmarks mindste, topmoderne mejeri. Her bliver den pasteuriseret og lavet til Gårdmælk, Minimælk, Piskefløde, Tykmælk, Acido og Creme Fraiche. Alt tappes på engangsemballage, før det bringes til Herthas lokale indkøbscentral, den lokale Brugs, 2 helsekostbutikker i Århus, et fødevarefællesskab og institutioner i lokalområdet.

Kontakt det sociale tilbud