Plejecentret ligger i Herlev Midt, er kommunens ældste og er overvejende til demente borgere. Centret har 22 boliger til demente, 13 almindelige plejeboliger, 15 beskyttede boliger og 4 midlertidige boliger til demente.

Lidt om Herlevgaard Center

Herlevgaard Center blev taget i brug i 1959 og ombygget i 1990. Centret ligger tæt på bymidten lige ved Herlev Kirke og gadekæret. Centrets boliger er små og hyggelige og den fælles have er anlagt, så den giver mulighed for trivsel og aktivitet udendørs.

Centret består af 39 plejeboliger fordelt på 3 etager. Af disse er 4 boliger bestemt til aflastning og venteplads for demente. Centret har desuden 2 skærmede afdelinger for demente i stuen og på 2.sal.
I tilknytning til Herlevgaard Centers plejeafdeling er der 15 beskyttede boliger. Disse boliger er primært til borgere som har brug for at være i institutionelle rammer men hvis plejebehov ikke er så omfattende.
Se plantegninger her

Der holdes møder med brugere og pårørende på hver afdeling 3-4 gange årligt, hvor der f.eks. tales om aktiviteter, kost og tilsynsrapporter. Se pjecen “Mad- og måltidspolitik på ældreområdet”.

Herlevgaard Center huser også hjemmeplejens Team Syd, omsorgstandplejen og en frisør.

Café Palmehaven

På centret ligger Café Palmehaven der er åben for kommunens pensionister, centrets beboere, deres pårørende samt personalet. Caféen er åben alle hverdage kl. 11.30-14.00 og weekend og helligdage kl. 11.30 -13.30. I caféen kan man betale med MobilePay.

Fælles terrasse og sansehave

I forbindelse med Café Palmehaven har centret en stor fælles terrasse for husets beboere og caféens gæster, samt en lukket have for plejehjemmets beboere. Haven er indrettet som sansehave for demente.

Aktiviteter

Herlevgaard Center har tilknyttet terapeuter og aktivitetsmedarbejdere. De tilbyder forskellige beskæftigelses- og aktivitetstilbud samt lettere vedligeholdende træning afpasset til den enkelte beboer. Læs evt. mere om vedligeholdende træning her.

En række af ældreklubberne i Herlev Kommune holder også til i lokaler på centret. Det giver både gode muligheder for at deltage i forskellige aktiviteter og liv i huset.

Organisatorisk opbygning

Kommunens plejecentre ledes af Funktionsleder Lene Thrane-Møller, som har kontor på plejecentret Lille Birkholm.

På Herlevgaard Center er der 2 teamledere. Demensafdelingerne ledes af teamleder Synnøve Vistoft og den almindelige plejeafdeling og de beskyttede boliger ledes af teamleder Yelva Hansen.

Interesserede er altid velkomne til at rette henvendelse.
Se pjecen “Velkommen til Herlev Kommunes plejecentre”.

Tilsyn

Læs den nyeste kommunale tilsynsrapport

Læs den nyeste tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Kontakt det sociale tilbud