Heldagsskolen Lærkeskolen

Vi er en heldagsskole med godkendt aflastningsafdeling, her modtages også børn som ikke går på heldagsskolen. Vi er under godkendelse til døgnafdeling.

Vores målgruppe er børn som ikke kan rummes i folkeskolen eller dennes specialordninger. Læs mere om vores værdiggrundlag og metoder på vores hjemmeside. Ring gerne og aftal tid for en uforpligtigende rundvisning.

Behandlingstilbuddet på Lærkeskolen er meget omfattende, vores vigtigste formål er altid at gøre opholdet så givende og så kort som muligt, hensigten er at barnet og familien skal bringes til så hurtigt som muligt at have så meget som muligt styr på livet selv.

Børns vilkår i livet er meget forskellige, vi har børn som kun er indskrevet i 1½ år og vi har andre som er her i mange år. Vi foretager løbende ind- og udskrivninger, for at tilgodese alle laves læseplaner mm. kun for ½ år ad gangen. Vi arbejder ud fra Fælles Mål og har så meget som muligt kontakt med verden udenfor, bl.a. i forbindelse med skak.

Kontakt det sociale tilbud