Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Haracopos Minde

Sociale problemer med udadreagerende adfærd
Sociale problemer med indadreagerende adfærd
Sociale problemer med selvskadende adfærd
Psykiatriske lidelser af generel karakter

Kontakt det sociale tilbud