FindSocialeTilbud.dk

Antal ledige pladser: 4

HabitusHuset Gødstrup

HabitusHuset Gødstrup er et tidligere Bed og Breakfast hotel, som nu er bygget om til botilbud. Boligerne på Gødstrup er opdelt i mindre enheder og ligger i naturskønne omgivelser.

Alle boligerne er ml. 26-49 kvm og indeholder stue, værelse, køkken/tekøkken og badeværelse. Derudover har de udgang til egen have/terrasse.

Ejendommen ligger helt alene uden naboer og derfor er det minimalt med støj på grunden. Ejendommen ligger afsides i landlige omgivelser og har marker på alle sider, med en flot udsigt.

Indenfor overskuelig køreafstand er der indkøbsmuligheder, kulturelle- og idrætsfaciliteter.

Ved indskrivning på HabitusHuset Gødstrup, vil borger selv skulle have relevant inventar med, da borger tilbydes en tom lejlighed. HabitusHuset kan indrette lejligheden ud fra borgers særlige behov, dog efter aftale med Kommune.

HabitusHuset ansætter overvejende faguddannet personale og alle medarbejdere videreuddannes løbende – blandt andet på HabitusHusets eget uddannelsesakademi, hvor alle medarbejdere kommer igennem undervisning i bl.a. low arousal, visualiseret struktureret pædagogik og andre centrale metodevalg.

Pædagogiske metoder

Specialpædagogisk viden, stor praksiserfaring og oprigtigt menneskeligt engagement er grundelementerne i HabitusHusets koncept for faglig omsorg. Personalet tager professionelt ansvar for at omsætte viden, omsorg og nærvær til resultater, som gør en forskel for den enkelte beboers ro, selvkontrol og livskvalitet.

HabitusHuset arbejder med udgangspunkt i en TEACCH-inspireret tilgang, hvor der kompenseres for borgers udviklingsforstyrrelse. Metoden arbejder med at strukturere borgers omgivelser, samt de aktiviteter borger laver. Dette giver bedst mulige forudsigelighed, med udgangspunkt i borgers behov.

HabitusHuset anvender samtidig metoder fra low arousal, til at skabe et samspil med borger, hvor borgeren mødes ligeværdigt og med respekt for ønsker samt behov.

Udover de nævnte metoder kan HabitusHuset anvende KAT-kassen til den del af målgruppen, som formår at arbejde med psykoedukation. Borger kan derved opbygge en bedre forståelse for egne følelser og handlinger samt bedre forståelse for socialt samspil.

Der afdækkes kommunikationsplatform for hver enkelt borger, således at der tages hensyn til borgers kompetencer. HabitusHuset kan tilbyde brug af visualiseret pædagogik, herunder piktogrammer, billeder, konkreter og signalord.

I HabitusHuset arbejdes der med ADL-træning med udgangspunkt i livsområderne fra voksenudredningsmetoden, f.eks. ture i nærmiljøet, opbygge/vedligeholde relation til familie, venner og andre borgere på botilbuddet.

Sundhedsfagligt team

HabitusHuset har et sundhedsfagligt team, som er ansat centralt i organisationen. Det sundhedsfaglige team består af sygeplejersker som yder sundhedsfagligt rådgivning, undervisning, vejledning og bistand til alle botilbud i Habitus. Det sundhedsfaglige team kan derved kontaktes af både botilbudsledere og medarbejdere.

Det sundhedsfaglige team kommer jævnligt på botilbuddene og gennemgår beboernes sundhedsmæssige tilstand. Hvis beboeren har behov for ekstra sundhedsfaglig bistand, ydes dette af sygeplejerskerne.

Det sundhedsfaglige team er således med ved komplekse somatiske og psykiatriske udfordringer hos den enkelte beboer og yder bistand ved hospitalsindlæggelser, kontakt til læge, speciallæge og andre relevante sundhedsmyndigheder.

Det sundhedsfaglige team yder ligeledes faglig support ved komplekse medicineringer. Teamet afholder jævnligt medicinhåndterings- og sundhedsfaglige kurser for ledere og medarbejdere.

Læs mere på https://habitus.dk/ 

Se også https://findsocialetilbud.dk/sociale-tilbud/habitushuset-boersholt

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Aktivitets- og samværstilbud §104, Botilbud §107, Længerevarende botilbud §108, STU

Diagnose

Adfærds-ogfølelsesmæssigeforstyrrelser, Udviklingshæmning, OCD, Kognitivforstyrrelse, Autisme, ADHD

Alder

18-23 år, +30 år, 24-30 år

Tilbudsportalen

https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=GFF-0837&afdelingsid=8dab4431-1bb4-4c11-9e87-71549f109f59&aktivtMenupunkt=ALLE_TILBUD

Antal ledige pladser

4

Kommune

Herning

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.