Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

De første tre måneders indskrivning er et afklaringstilbud. Her vurderes der hvilket botilbud den unge har brug for efterfølgende. Afklaringstilbuddet foregår udelukkende i vores intensive botilbud, som derfor alle nye unge skal visiteres ind i.

Udover dette har vi standard botilbud og udslusningstilbud.

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Beskyttet beskæftigelse §103

Leder

Maria Brøndum Pedersen

Diagnose

Autisme, Hjerneskade, Udviklingshæmning

Alder

18-23 år, 24-30 år, +30 år