Grennessminde Birkerød

Grennessminde Birkerød (GMB) er et specialundervisnings- og dagbehandlingstilbud for børn og unge med særlige vanskeligheder og er beliggende i en meget skøn natur med marker, skov og søer.

Skolen har ca. 40 elever i alderen 8-25 år fordelt på fem specialskolehuse herunder to heldagstilbud og et STU-tilbud.

Alle vores elever har særlige vanskeligheder og behov, og vi visiterer blandt andet børn og unge med diagnoser som ADHD, autismespektrumforstyrrelser, hjerneskader, tilknytningsforstyrrelser, socio-emotionelle forstyrrelser, samt sent udviklede børn og unge, som kan have en mangelfuld intellektuel udvikling.

Undervisningen tilrettelægges på baggrund af vores undervisningsoverenskomst med Rudersdal Kommune, således at vi fungerer som godkendt specialundervisningstilbud med tilsyn efter folkeskolelovens § 20 stk. 5 og § 22 stk. 5 og 6 samt bekendtgørelse nr. 793 af 12. juli 2012.
Vores STU-tilbud er tilrettelagt på baggrund af Undervisningsministeriets lov 564 af 6. juni 2007 om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.

GMB drives af en selvejende fond med almennyttigt sigte og uden bindinger til hverken politiske eller religiøse organisationer.

Kontakt det sociale tilbud