Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Grandbo

Mission Målet er at beboeren med særlige behov opnår personlige og sociale kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt Bostedet Grandbo indbyder altid til socialt samspil, samvær, hygge og fællesskab i de hjemmelige omgivelser Vi vil vejlede og støtte beboeren i at udvikle og opnå selvværd Vi vil vejlede og støtte beboeren i at udvikle og opnå accept af og respekt for fællesskabet På Grandbo arbejdes der med beboerindflydelse som den primære drivkraft Støtte i hverdagen tilpasses på Grandbo den enkelte beboers ressourcer, forudsætninger, kompetencer, færdigheder og behov Beboernes rettigheder sikres på Grandbo gennem servicelovens lovkrav Firmabeskrivelse Vi arbejder med Udviklingshæmmede mellem 18-26 år. Vi lærer de unge mennesker hvad det vil sige at flytte hjemmefra. Vi arbejder på at de skal kunne indgå i alle sociale arenaer. Beskrivelse På Grandbo har vi det menneskesyn, at alle er kompetente mennesker som har krav og ret til indflydelse på eget liv. Grandbo vil derfor sikre, at den enkelte beboer har denne indflydelse og bliver tildelt den støtte der er behov for. Det enkelte tilbud udvikles i forhold til beboernes individuelle behov. Beboernes individuelle behov og ønsker tages alvorligt, så den enkelte beboer har og får valgmuligheder som har betydning for, den enkeltes udvikling og derved den enkeltes måde, at leve sit liv på. Beboerne er i høj grad med til at præge bostedets kultur og har indflydelse på fællesskabet samt hvad dagligdag og aktiviteter kan indeholde. På bostedet vægtes den gode anerkendende dialog, samarbejdet, samspillet, nærværet mellem beboere og personale samt beboernes samvær og relationer til pårørende højt. Grandbo ønsker at støtte op om, at opnå nye bekendtskaber og relationer. Samvær og fællesskab er en stor drivkraft for bostedet. Det accepteres og respekteres samtidig hvis den enkelte beboer har behov for pause fra fællesskabet (time out).

Kontakt Grandbo