Gelsted Plejecenter

Gelsted Plejehjem blev indviet i 1967, derefter væsentligt udbygget i 1999, og gennemgik i 2003 en omfattende renovering. Der er 12 boliger og en aflastningsplads på hver af demensafdelingerne Hyggebo og Solsikken og 18 plejeboliger/tryghedsboliger på Lykkebo.

Gelsted Plejehjems mål er at beboerne oplever at bo i et trygt, stimulerende og vedligeholdende miljø, og at pårørende føler sig velkomne og fortsat som en aktiv del af beboerens liv. Det vægtes højt at beboerne bevarer deres identitet efter indflytning og selv vælger til og fra af de forskellige tilbud. F.eks. sang og musik, gymnastik, håndarbejde, bankospil, bowling, gåture, kortspil, petanque, gudstjenester og ture med bussen. Et korps af frivillige er aktive hjælpere i de mange aktiviteter. Aktiviteterne annonceres på husets opslagstavler.

På Gelsted Plejehjem arbejdes der efter principperne i ”The Eden Alternative”.
Eden Alternative repræsenterer et alternativ til den traditionelle kultur på pleje og ældrecentre. Vores kerneopgave er at fremme meningsfulde oplevelser ved aktiv deltagelse. Ved at have fokus på kerneopgaven og filosofien Eden Alternative tror vi på dette alternativ med henblik på at eliminere omsorgsplagerne ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed. Meningen er at skabe et hjem, hvor beboerne har lyst til at leve livet, hvor de ansatte er glade for at arbejde og hvor familierne gerne kommer.

På plejehjemmet er der udover boligerne, modtagekøkken, cafeteria.
Der er ca. 45 medarbejdere, som er fast tilknyttet plejecenteret og oasen som bruges til fælles aktiviteter. Kan også bruges til f. eks. afholdelses af fødselsdag for beboerne.

Kontakt det sociale tilbud