Fristedet Spirilen

Målgruppe

  • Børn og unge som er følelsesmæssigt tidligt skadede.
  • Børn og unge som har generelle indlæringsvanskeligheder.
  • Børn og unge med tilpasningsvanskeligheder.
  • Børn og unge med hjerneskader.
  • Børn og unge med diagnosticerede psykiatriske lidelser.

Kontakt det sociale tilbud