Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Forsorgshjemmet Godrum – GodrumGruppen S/I

Godrum Forsorgshjem

Målgruppe
Personer 18  – 85 år, som pga. af særlige sociale vanskeligheder har behov for et midlertidigt botilbud.

Vi indskriver ikke personer med en promille over 2,5 der henvises til hospitalsbehandling i stedet.

Målsætning
Godrum Forsorgshjems primære opgave er at hjælpe mennesker, som pga. særlige sociale vanskeligheder har behov for et midlertidigt botilbud samt aktiverende støtte og omsorg. Det overordnede mål er at give den enkelte beboer en sammenhængende og helhedsorienteret støtte. Udgangspunktet er beboerens egne ønsker og ressourcer. Der arbejdes efter hjælp- til selvhjælpsprincippet.
Under opholdet arbejdes der på, at den enkelte beboer opnår fysisk, psykisk og social stabilitet.
En af forudsætningerne herfor er, at den enkelte beboer får afklaret og opnår forståelse for sin egen situation, således at evt. yderligere hjælpetilbud kan iværksættes. Målet med ovenstående er at øge den enkelte beboers livskvalitet samt skabe basis for en så selvstændig tilværelse som mulig.
Godrum Forsorgshjem ser det som afgørende, at den enkelte beboer trænes i at opretholde en struktureret hverdag, hvori der bl.a. indgår daglig beskæftigelse.

Vi arbejder ud fra KRAP (kognitiv, ressourcer, anerkendende, pædagogik) og tilbyder NADA.

Målgruppe
Personer 18  – 85 år, som pga. af særlige sociale vanskeligheder har behov for et midlertidigt botilbud.

Vi indskriver ikke personer med en promille over 2,5 der henvises til hospitalsbehandling i stedet.

Målsætning
Godrums primære opgave er at hjælpe mennesker, som pga. særlige sociale vanskeligheder har behov for et midlertidigt botilbud samt aktiverende støtte og omsorg. Det overordnede mål er at give den enkelte beboer en sammenhængende og helhedsorienteret støtte. Udgangspunktet er beboerens egne ønsker og ressourcer. Der arbejdes efter hjælp- til selvhjælpsprincippet.
Under opholdet arbejdes der på, at den enkelte beboer opnår fysisk, psykisk og social stabilitet.
En af forudsætningerne herfor er, at den enkelte beboer får afklaret og opnår forståelse for sin egen situation, således at evt. yderligere hjælpetilbud kan iværksættes. Målet med ovenstående er at øge den enkelte beboers livskvalitet samt skabe basis for en så selvstændig tilværelse som mulig.
Godrum ser det som afgørende, at den enkelte beboer trænes i at opretholde en struktureret hverdag, hvori der bl.a. indgår daglig beskæftigelse.

Vi arbejder ud fra KRAP (kognitiv, ressourcer, anerkendende, pædagogik) og tilbyder NADA.

Visitation
Personer med behov for hjælp kan henvende sig uden henvisning.
Visitation foretages af tilbuddet.

Ansatte
Der er medarbejdere som fordeler sig på ledelse, adm. medarbejdere, aktiveringsmedarbejdere, social rådgiver,  pædagoger og sosu’er.

Klientøkonomi
Beboeren beholder sædvanligvis indtægt under ophold i boformen.
Beboeren tager aktiv del i hverdagen, under indskrivningen.

Hunde i begrænset omfang (det er i øjeblikket ikke muligt at indskrive hunde)
Vi har i øvrigt i begrænset omfang mulighed for at modtage beboere med hund. Der skal være en dokumenteret hundeforsikring (kvittering for betalt forsikring) på hunden, den kan dog tegnes her på stedet.
Vi modtager ikke hunderacer, der blevet ulovlige i Danmark. Herunder heller ikke hunde, hvor personalet skønner, at det er blandinger af disse.
Det drejer sig om rottweiler, dobermann, schaeffer og de 13 ulovlige racer. Ej heller blandinger af disse hunde.

Se også https://findsocialetilbud.dk/sociale-tilbud/udslusningsafdeling-lysbro-godrumgruppen-s-i

eller læs mere på https://www.godrumgruppen.dk/

Kontakt det sociale tilbud

Tilbud

Forsorgshjem §110

Leder

Tina Grove

Antal normerede pladser

27

Diagnose

Alkoholmisbrug, Hjemløshed, Stofmisbrug

Alder

18-23 år, 24-30 år, +30 år

Tilbudsportalen

https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=UCW-3111&afdelingsid=d9da2328-7e03-429a-8e14-8d585054f823&aktivtMenupunkt=ALLE_TILBUD

Tillægsydelser

Akutanbringelser

Kommune

Silkeborg

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.