Valhallas unge arbejder helhedsorienteret – alle livsområder er i spil – .
De unge kan visiteres til døgn- eller ambulant behandling efter individuel vurdering, behov og ressourcer.

Et struktureret terapeutisk og pædagogisk forløb med følgende fokus:
•Motivationsbearbejdning for ændret adfærd i forhold til kriminalitet, euforiserende stoffer og alkohol
•Udvikling af sociale kompetencer og færdigheder
•Afdækning af egne ressourcer
•Stabilisering i en ‘almindelig’ dagligdag
•Social træning
•Terapi, coaching og samtaler
•Kognitiv adfærdstræning – udvikling af nye copingstrategier
•Afklaring og vurdering af eventuelle psykiatriske problematikker
•Afklaring af beskæftigelses-, job- og uddannelsesmuligheder

Behandlingens pædagogiske ramme er en struktureret hverdag, hvor der som basis indgår træning i ‘almindelige’ sociale kompetencer og færdigheder. Aktiviteterne tilrettelægges ud fra den enkeltes ressourcer og interesser.

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Botilbud §107

Leder

http://www.valhallas-unge.dk/

Diagnose

Alkoholmisbrug, Personlighedsforstyrrelse, Stofmisbrug, Tilknytningsforstyrrelse

Alder

16-23 år, 18-23 år, 24-30 år, +30 år

Kommune

København