På Valdemarhus arbejder vi ud fra den opfattelse, at selvom der er vilkår, vi ikke kan ændre, kan positive oplevelser skabe forandring og udvikling.
Vi tror, at udvikling sker i samspillet mellem mennesker og omverden, og som pædagoger er vi meget bevidste om, at en positiv udvikling stiller krav til såvel børnene som til os som rollemodeller og vejledere.Vi arbejder med at skabe gode relationer med tryghed, respekt og nærhed.Vi tilstræber, at alle børn har muligheden for at udvikle en tættere relation til én voksen for at forbedre evnen til at knytte sig til og stole på andre mennesker.
På Valdemarhus arbejder vi ud fra et menneskesyn, der vægter ligeværdighed.
Som mennesker er vi alle ligeværdige, om end ikke alle er ligestillede.Vi er bevidste om, at der findes et element af forfordelt magt til pædagogen i forhold til barnet, men har fokus på at skabe ansvarlighed og selvtillid hos børnene gennem medbestemmelse og rimelige krav i hverdagen.Vi vægter, at ligeværdighed og respekt er et grundelement i vores kommunikative praksis – også i tilspidsede situationer.
Det betyder, at vi bestræber os på at tale med barnet og ikke til barnet samt at vise det gode eksempel ved at håndtere konflikter på en konstruktiv måde, der nedtrapper fremfor at optrappe.

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Leder

Michael Angelo Andersen

Diagnose

Autisme, Selvskadendeadfærd, Tilknytningsforstyrrelse

Alder

6-12 år, 13-17 år

Kommune

Randers