Vi er et socialpædagogisk opholdssted i Silkeborg samt bosted til børn og unge med autismespektrumforstyrrelser, ADHD, kognitive vanskeligheder og/eller betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller indgribende kronisk eller varig lidelse, og med et intellekt indenfor den nederste del af normalområdet eller forsinket udvikling.

Opholdsstedet Golå består af 2 afdelinger – afdeling Huset og afdeling Stalden.

– Afdeling Huset er for børn/unge i alderen 4-18 år (5-6 pladser).

– Afdeling Stalden er for unge i alderen 18-25 år (4-5 pladser).

Opholdsstedet Fonden Team Golå har eksisteret i 19 år og er et velfunderet tilbud med solid erfaring indenfor vores målgruppe. Opholdsstedet Fonden Team Golå visiterer børn og unge med socioemotionelle problematikker kombineret med en grad af kognitive udfordringer.

Der visiteres drenge og piger i alderen 4 – 25 år.

Vi befinder os i Silkeborg tæt på Viborg og Horsens.

Tilsyn fra Socialtilsyn Nord – Hjørring kommune.

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Leder

Annette Marie Jensen

Diagnose

Adfærds-ogfølelsesmæssigeforstyrrelser, ADHD, Afvigelseripersonligheden, Autisme, Udadreagerendeadfærd, Udviklingshæmning

Alder

0-5 år, 6-12 år, 13-17 år, 18-23 år

Kommune

Silkeborg

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.