Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Tekst kommer snart – Læs mere på vores hjemmeside https://startskuddet.dk/

Kontakt Fonden Startskuddet

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Midlertidigt botilbud §107, Både §66 stk.1 nr. 5 og §107, Efterværn §76, Længerevarende botilbud §108, STU, Socialpædagogisk støtte udenfor botilbud §85, Socialpædagogisk opholdssted §66 stk. 1 nr. 6, Beskyttet beskæftigelse §103, Aktivitets- og samværstilbud §104

Leder

Susan Knage Møller - 50 81 02 21

Visitationsansvarlig

Heidi Bach - 50 81 02 13

Diagnose

Skizofreni, Udadreagerende adfærd, Tilknytningsforstyrrelse, Stofmisbrug, Alkoholmisbrug, Udviklingshæmning, Selvskadende adfærd, Autisme, Asperger, Angst, ADHD, ADD, Adfærds-og følelsesmæssige forstyrrelser, Afvigelser i personligheden, Depression, Forandret virkeligheds opfattelse, Indadreagerende adfærd, Kognitiv forstyrrelse, Mani, OCD, PTSD, Personlighedsforstyrrelse, Opmærksomhedsforstyrrelse, Omsorgssvigt, Nervøse el. stress relaterede tilstande

Alder

13-17 år, 16-23 år, 18-23 år, 24-30 år, +30 år

Tillægsydelser

Bostøtte § 85, Efterværn § 76

Kommune

Faxe, Vordingborg, Guldborgsund

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.