Fonden Reflex

Vi arbejder med struktur, åbenhed, tydelighed, forudsigelighed og med autentiske rollemodeller, som kan være med til at skabe forudsætning for, at den enkelte beboer kan udvikle sig og turde tage ansvar for eget liv i forhold til uddannelse, arbejde og fritidsliv.

Udgangspunktet er den anerkendende og systemiske tilgang der repræsentere et helhedsorienteret og dialogbaseret perspektiv, hvor alle involverede aktører er indbyrdes afhængige af og påvirker hinanden i en given situation

På Reflex arbejdes der med forskellige og individuelle handleplaner, udfærdiget med baggrund i en systemisk plan, en narrativ plan og en mentaliseringsplan.

Kontakt det sociale tilbud