Østre Gasværk er en behandlings institution for unge der er fyldt 18 år, som pga. psykosociale- og/eller misbrugsproblemer har behov for særlig støtte. Østre Gasværk har både ambulant og døgnbehandling. Vi er godkendt efter serviceloven § 101, §107 og § 110. Klientellet på Østre Gasværk dækker et bredt spektrum. Vi modtager klienter med forskellige problematikker, bl.a. lettere eller alvorlige sociale, psykiske og eller psykiatriske problemer herunder også misbrugsproblematikker.

Bofællesskabet er indrettet til 8 personer i alderen 18 – 35 år. Deres problemer er forskellige ligesom deres personlige ressourcer.  Men netop forskelligheden bruges i arbejdet med gruppen. Også borgere, der har egen bolig, kan tilbydes ophold, hvis misbrug, psykiske problemstillinger eller andre forhold belaster, så der er behov for tæt opfølgning og social kontakt.

I bofællesskabet kombineres den pædagogiske dagligdag (daglig struktur med morgenmad, morgenmøde og daglige aktiviteter, skolegang og/eller praktik) med terapeutisk behandling.

Dagligdagen er velstruktureret og præget af varierede, klare krav til beboernes ansvar for indkøb, madlavning, rengøring, deltagelse i gruppemøder og andre fællesaktiviteter. Beboerne støttes i at turde tage stilling og vælge. Og de støttes i at forstå konsekvenserne af deres valg i forhold til omgivelserne, andre beboere og egne ønsker og behov.

Aktiviteter i større eller mindre grupper indgår i behandlingen med det formål at give beboerne nye erfaringer, styrke deres handleevne og stimulere deres interesse for fritidsaktiviteter og nye sociale kontakter. Samværet i gruppen fremmer ansvarsfølelse og deres evne til at indgå i forpligtende sociale relationer. Det er obligatorisk at deltage i daglige gruppemøder, aktiviteter (hvis beboeren ikke er i gang med arbejde eller uddannelse) og fire behandlingsture om året.

Udslusningslejligheden, der ligger tæt på Østre Gasværk, er indrettet til fire beboere. Her bor klienterne mere selvstændigt, men de bevarer tilknytningen til Østre Gasværk. I annekset ydes der støtte efter individuelt behov. Beboerne har som udgangspunkt samtaler med deres kontaktpersoner én gang pr. uge. Der afholdes behandlingsgruppemøde med en medarbejder, én gang om ugen.

Ambulant behandling:

Den ambulante behandling kan være i form af en støttekontaktperson, et terapeutisk forløb eller en kombination af begge dele. Således at borgeren får kontrol over eget liv ud fra borgerens egne præmisser og ved at give støtte, til at fungere i forhold til det omgivende samfund. Behandlingen foregår dels i individuelle samtaler og dels i gruppeforløb.

I de terapeutiske forløb arbejdes der i samtalen overordnet med mentaliserings baseret terapi, men vi benytter også andre terapeutiske metoder ved behov, fx  psykodynamisk orienteret jeg-støttende og jeg-styrkende terapi men også ud fra kognitiv/løsningsfokuserende metoder.

Beskæftigelsesafklaring og gruppeforløb

Der tilbydes sideløbende med bo- og ambulant forløb beskæftigelsesafklaring, hvor der kan blive tale om afklarende forløb mhp. uddannelse eller beskæftigelse. Der arbejdes sammen med et private arbejdspladser, ligesom vi ofte har kontakt til forskellige uddannelsesinstitutioner.

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Botilbud §107

Leder

Jan Åge Førde

Diagnose

Autisme, Depression, Personlighedsforstyrrelse, Tilknytningsforstyrrelse

Alder

18-23 år, 24-30 år

Kommune

København