Fonden Ørting

Omsorgsfulde og professionelle tilbud til børn og unge med autisme

Fonden Ørting er et socialpædagogisk opholdssted med intern skole, STU og et udviklingsforløb med fokus på uddannelse og beskæftigelse.

Vi arbejder hver dag for skabe et trygt hjem og et individuelt tilrettelagt skole- og uddannelsestilbud til børn og unge med autisme.

Vores kerneopgave er at lære de unge at udvikle strategier for, hvordan de kan takle deres udfordringer og leve et (voksen)liv med livskvalitet og meningsfyldt indhold, uddannelse og beskæftigelse.

Vi er hverdagsspecialister i socialpædagogisk arbejde med børn og unge med autisme. Vores udgangspunkt er det praksisnære arbejde på vores opholdssted, skole og STU.

Samtidig er vi et hus for hele familien med et tæt og godt samarbejde med vores pårørende.

Fonden Ørtings specialskole tilbyder grundskole og uddannelse i autismevenlige rammer. Mange af vores elever har med en svær skolehistorie bag sig med flere år uden skolegang. Men når vi laver et individuelt undervisningstilbud med udgangspunkt i den unges interesser, faglighed og formåen, er resultatet, at eleven kan begynde at gå i skole igen.

Målgruppe

Vores målgruppe er børn og unge, der er diagnosticeret med autisme eller beslægtede udviklingsforstyrrelser. De unge har et funktionsniveau, som ligger tæt på eller inden for normalområdet.

Vi har også erfaringer med unge, der har komorbide diagnoser såsom ADHD/ADD, Tourettes, angst, OCD, spiseforstyrrelser og andet. Derudover har vi mange erfaringer med børn og unge med skolevægring.

Om Fonden

Fonden Ørting er en selvejende institution, der er oprettet som fond i 2010 med hjemsted i Odder Kommune. I alt har vi tre afdelinger i og omkring Odder i Østjylland.

Vi er:

Opholdsstedet Ørting

Socialpædagogisk opholdssted for børn og unge i alderen 14 – 25 år

Skolen Ørting

Intern skole for døgnelever 7. – 11. klasse
Skole for hjemmeboende børn 5. – 11. klasse

STU Ørting

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
Udviklingsforløb med fokus på uddannelse og beskæftigelse

Botilbuddet Stenslund

Udslusningslejligheder med pædagogisk støtte til unge over 18 år

Kursuscenter Ørting

Kurser, familierådgivning og rådgivning til fagprofessionelle

Kom på besøg

Har du spørgsmål eller vil du gerne have en rundvisning? Så skriv til vores skoleleder og konstituerede viceforstander Sinnet Stork Sørensen på [email protected]

Du kan også læs meget mere om Fonden Ørting på www.ørting.dk

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Både §66 stk.1 nr. 5 og §107, STU, Skoler, Efterværn §76, Socialpædagogisk opholdssted §66 stk. 1 nr. 6

Souschef

Sinnet Stork Sørensen - 22 87 15 43 - [email protected]

Bestyrelsesformand

Niels Brun Madsen

Leder

Jacob Thiesen - [email protected]

Visitationsansvarlig

Malene Rauff, 26 11 63 88, [email protected]

Antal normerede pladser

35

Diagnose

ADHD, Anoreksi, Asperger, Autisme, Bulimi, Depression, Hørenedsættelse, OCD, Spiseforstyrrelse, Tilknytningsforstyrrelse, Omsorgssvigt, Opmærksomhedsforstyrrelse

Alder

13-17 år, 16-23 år, 18-23 år, 6-12 år, 24-30 år

Tilbudsportalen

Se Fonden Ørting på tilbudsportalen - https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=GYQ-4464&afdelingsid=c8f86d6b-917f-4762-a90d-696ae58e7484&aktivtMenupunkt=

Tillægsydelser

Efterværn § 76

Kommune

Odder

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.