Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Fonden Engsgaard Bo- og Beskæftigelsestilbud

Botilbuddet Engsgaard på Falster ikke langt fra Vordingborg er et botilbud og dagtilbud for voksne over 18 år med adfærdsproblemer, lettere udviklingshæmning og psykisk lidelse. Det er personer, der ikke magter at bo i egen bolig, og som har brug for tæt kontakt med personale og pædagogisk støtte i døgnets 24 timer.

Vi har valgt at fungere som botilbud og dagtilbud, da vores målgruppe har brug for kun at have få og velkendte mennesker omkring sig samt at have så få skift i dagligdagen som muligt.

Målgruppen i vores botilbud er fysisk selvhjulpen og kan klare egen hygiejne med støtte og vejledning. Vores beboere har brug for struktur og forudsigelighed i dagligdagen, hvilket vi med vores dagtilbud kan tilbyde med den enkeltes individuelle behov i centrum.

Kontakt Fonden Engsgaard Bo- og Beskæftigelsestilbud