Fonden Egesborg

Vi tilbyder et miljø, hvor der foregår en individuel indsats, som sætter barnet/den unge i stand til at blive en kompetent aktør i eget liv. Gennem fokus på ressourcer, styrker og tidlige succeser, understøtter vi barnet i at blive i stand til at skabe de forandringer, som de ønsker i livet i relation til hvad der er muligt og formålstjenesteligt.

Der etableres målrettede indsatser i forhold til aldersvarende personlig og følelsesmæssig udvikling, sociale relationer, familie og netværk,-og der er vedvarende fokus på, at skolegang og uddannelse skal være et centralt omdrejningspunkt i barnets og den unges liv. Derfor er 9 klasses afgangseksamen samt etablering og fastholdelse af relevant ungdomsuddannelse et udtalt mål i Egesborg Fonden.

Vi tør at skabe stærke og pålidelige relationer til forældre og netværk, da vi ved at det er styrken i relationen som kan afgøre effekten af samarbejdet. Målet er at genetablere trivsel i hjemmet, og at sikre et trygt opvækstmiljø som skal være en tryg base hvor barnet/den unge og familier tillidsfuldt kan samarbejde om deres individuelle og fælles udfordringer i livet. Og vigtigst,- at de også kan nyde og glæde sig ved og med hinanden. Realiseringen af den enkelte og familiens forandringspotentiale sker med afsæt i systemisk tænkning, hvor vi i dialog med alle samarbejdspartnere fastsætter tydelige mål og delmål for strukturede forløb og udarbejder en fælles strategi. Ud fra dette sammensætter vi indsatser og metoder som er tilpasset den enkeltes behov og individualitet.

Et struktureret pædagogisk forløb kan f.eks. følgende indsatser:

  • Motivationsbearbejdning for ændret adfærd
  • Udvikling af sociale kompetencer og færdigheder med udgangspunkt i mentalisering
  • Afdækning af egne ressourcer
  • Stabilisering i en ‘almindelig’ dagligdag
  • Terapi, sorgbearbejdelser, kropsbehandling, sanseintegration, coaching og samtaler
  • Kognitiv adfærdstræning
  • Udvikling af nye copingstrategier/mestringsstrategier
  • Afklaring af beskæftigelses-, job- og uddannelsesmuligheder

Målet er desuden at vi,- gennem et mangesidigt program hvor den enkelte møder kærlighed og krav, hvor grænser udforskes og forskellige fysiske, kulturelle og intellektuelle udfordringer, resulterer i færdiggørelse og succeser. Dette skal styrke den enkeltes sociale kompetencer, selvværd og selvrespekt så denne har modet til at gå en åben fremtid i møde og hvor man oplever at sidde ved rattet på forsædet i sit eget liv og ikke på bagsædet.

Kontakt det sociale tilbud