FindSocialeTilbud.dk

Fonden Dambakken

Dambakken er et mindre opholdssted med plads til 5 børn/unge, (snart med plads til 7) Dambakken er beliggende mellem Hammel og Randers, placeret i naturskønne omgivelser. Pt. Har vi 2 ledige pladser.

Opholdsstedet ligger på en stor grund, hvor til vi b.la. har egen shelterplads, skov mm. Vores naturskønne omgivelser er medvirkende til at skabe rammerne for vores behandling og tilgang til borgerne.

Dambakken baserer sin pædagogik og behandling på KRAP, kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik. Pædagogikken udfoldes i relationen mellem den fagprofessionelle og borgerne. Vi har igennem flere år opbygget en erfaren personalegruppe, som til sammen har en bred faglig erfaring, hvilket kommer til udtryk i vores daglige pædagogiske praksis.

Vores erfaring fortæller os, at Dambakken formår at hjælpe, understøtte og udvikle den enkel borger. En del af forklaringen ligger i, at stedet er et mindre opholdssted, hvor rammerne er hjemlige, dog med en tydelig pædagogiske profil. Dambakken har igennem alle årene arbejdet kontinuerlige på at opretholde et tydelig værdisæt. Værdisætte er medvirkende til at skabe en genkendelighed, omkring hverdagen, traditioner samt ønsket udvikling. Desuden erfarer vi, at anbragte børn og unge, ofte søger tydelige værdier, derfor ser vi det som en vigtig pædagogisk opgav at tilfører dette til deres liv.

Vi tilbyder kortere samt længerevarende anbringelser, og vi kan modtage børn akut. Desuden har Dambakken faciliteterne til at modtaget søskende i fælles anbringelse

Kontakt det sociale tilbud

Alder

6-12 år, 13-17 år, 16-23 år