FindSocialeTilbud.dk

På Corvia vejleder vi de unge, således de vil have mulighed for at være beslutningstagere i konkrete situationer ift eget liv. Vi perspektiverer aspekter af konkrete situationer således den unge selv har muligheden for at beslutte selvstændige – og gennemtænkte – løsninger på diverse problemstillinger.

Vi vægter at de unge inddrages så meget som muligt i skabelsen af egen tilværelse.

Vi tilpasser en individuel struktur til den enkelte unge, således dagligdagen bliver så overskuelig og meningsfuld som muligt.

Det overordnede mål for den unge indskrevet på Corvia, er at blive så klar som muligt til integration i samfundet med minimal støtte.

Uddannelsesmålet for den unge indskrevet på Corvia er så vidt muligt at tilegne sig en 9. klasses afgangseksamen som minimum i fagene: dansk, matematik og engelsk.

Derudover har Corvia en målsætning om at finde relevant arbejde, uddannelse eller beskæftigelse for den unge.

Corvia bruger følgende faglige tilgange:

Anerkendende tilgang – Vi arbejder anerkendende og tager udgangspunkt i det menneske vi oplever.

De Små Skridt – Vi arbejder udfra nærmeste udviklingszone og søger derigennem at udvikle den unge, udfra dennes forudsætninger.

Kognitiv tilgang – Vi arbejder kognitivt med vores unge og søger at ændre uhensigtsmæssig adfærd herigennem.

Kommunikationspædagogisk tilgang – Vi er tydelige og enkle i kommunikationen, mundtlig som skriftlig.

Relationspædagogisk tilgang – Vi er tæt på vores unge fordi vi vil de unge.

Strukturpædagogisk tilgang – Dagligdagen generelt – og dagsstrukturen – er tydelig. Der arbejdes med individuel struktur for den enkelte unge.

Ressourceorienteret tilgang – Vi tager udgangspunkt i den unges ressourcer.

Corvia bruger følgende metode: Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP)

Kontakt det sociale tilbud