Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Fonden Cortex

Tilbud:

 • Opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5
 • Andre sociale tilbud

Tillægsydelser:

 • Akutanbringelser
 • Personlige støtteordninger
 • Udredning
 • Uledsagede flygtningebørn modtages

Målgrupper:

 • Udadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd
 • Skoleproblemer
 • Personfarlig kriminalitet
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Alkoholmisbrug
 • Stofmisbrug
 • Seksuel krænker problematik
 • Psykiatriske lidelser af generel karakter

Diagnoser:

 • Skizofreni
 • Mani
 • Depression
 • Nervøse el stressrelaterede tilstande
 • Angst eller fobisk angst
 • OCD
 • PTSD
 • Andre spiseforstyrrelser
 • Afvigelser i personligheden
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser
 • ADHD
 • Adfærds følelsesmæssige/emotionelle forstyrrelser

Aldersgrupper:

 • 13-17år

OBS: 12-18

Kontakt Fonden Cortex

Et rent ud sagt lorte sted for unge

Da jeg selv har boet på stedet vil det være perfekt at lave en anmeldelse det eneste de tænker på er penge jeg boede der næsten fra start og de har aldrig hjulpet med noget andet end hvis de kunne få penge ud af det korrupte pædagoger/eller hvad de nu vil kalde sig er der også snak om de lover og lover men der sker intet der er heller ikke rigtig nogen konsekvents hvis man tager stoffer eller noget

rasmussl201511

1 Anmeldelser