Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Fonden Botilbudet Lindholm

Kontakt

Adresse

Målgruppen er voksne klienter, mænd og kvinder, i alderen 18 til 85 år., hvor der forventes ophold af længere varighed, alt efter problemstillingens art.

Klienterne vil ofte have været ude for utallige genindlæggelser eller har opholdt sig langvarigt på et psykiatrisk hospital.

Der bestræbes som udgangspunkt på, at beboerne kan bevarer tilknytningen til oprindelig handlekommune/sagsbehandler.

Målgruppen omfatter:

Social/psykiatriske problemstillinger, herunder også omsorgssvigt.

”Dobbelt diagnosticerede” klienter hvor stof – eller et alkoholmisbruget enten er primær årsag til psykisk lidelse, eller sekundær årsag til en psykisk lidelse.

Klienter med dom til psykiatrisk behandling. I disse tilfælde samarbejdes der med Kriminalforsorg og retspsykiatrisk overlæge. Da der her kan være tale om meget voldsomme og udadagerende klienter, og dermed større risiko for genindlæggelse, bestræbes der her også på, at beboeren bevarer tilknytningen til den psykiatriske afdeling beboeren er visiteret fra.

Klientgruppen betragtes som svær idet klienterne oftest har svære adfærdsproblemer i form af vold, trusler om vold, kriminel tankegang og en fast forankring i stofkulturen.

Der modtages ikke klienter med gennemgribende udviklingsforstyrrelser som infantil autisme, atypisk autisme og Apergers syndrom.

Kontakt det sociale tilbud