Fonden Boskov

Boskov er et botilbud til psykisk syge, som har generelle indlæringsvanskeligheder og derfor har svært ved at begå sig på egen hånd i samfundet.

Formålet hos Boskov er at hjælpe og træne beboernes mentale og sociale færdigheder, så de får et så godt og normalt liv som muligt, samt udvikler sig og bliver selvhjulpne, evt. med henblik på at flytte i egen bolig.

Vi er opdelt i en voksenafdeling med plads til 12 brugere og en ungeafdeling til 6 brugere.

Som beboer hos os bliver man en del af et botilbud, der er fuldt integreret i samfundet. Det betyder, at den enkelte beboer får egen privat bolig i et trygt boligkvarter, hvor der er fokus på selvbestemmelse, personlig udvikling og socialt fællesskab med ligesindede.

Kontakt det sociale tilbud