Fonden Boformen Sporet

Boformen er et specialpædagogisk helhedstilbud efter §108, med både dagbeskæftigelse og boform. Det er en forudsætning at man både visiteres til boform samt dagtilbud. Dette for at beboerne oplever sammenhæng, overskuelighed og kontinuitet i hverdagen og i personalet der omgiver dem.

Målgruppe:

Boformen henvender sig til mennesker med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau, det er en forudsætning at beboerne er mobile.

Aldersgruppen er fra 18 år og opefter. Der er på boformen plads til 4 beboere.

Målgruppen kan have forskellige diagnoser, af og til dobbeltdiagnoser indenfor: nedsat funktionsevne, autisme, ADHD,  Tuberøs sclerose, opmærksomhedsforstyrrelser, gennemgribende udviklingsforstyrrelse samt andre sammensatte problematikker herunder psykiatriske lidelser som personlighedsforstyrrelse, skizofreni, affektive tilstande, stress/angst.

Fælles for målgruppen er, at de har et udtalt behov for struktur, genkendelighed og forudsigelighed. De har brug for megen rummelighed fra personalet eftersom deres vanskeligheder af og til kommer til udtryk ved anderledes eller voldsom adfærd.

Målgruppen har behov for pædagogisk støtte hele døgnet ift personlig hygiejne, måltider, medicintagning, praktiske gøremål, madlavning, rengøring, transport, økonomi, kontakt med familie/netværk, læge/tandlæge-besøg, frisør mm

Der tilbydes 1-1 støtte i aktiviteter ud af huset, bla ved behandlingstilbud som ridning, svømning, ergoterapi, fysioterapi . Samt ved ferier, restaurantbesøg og oplevelsesture.

Der modtages ikke beboere med misbrugsproblematikker eller udtalte fysiske handicaps som gør at de ikke er mobile.

Kontakt det sociale tilbud