FindSocialeTilbud.dk

Bavnehøj er godkendt efter § 66 stk. 5

Bavnehøj er kendetegnede ved at være familiær og have trygge rammer, hvor barnet/ den unge vil opleve voksne være imødekommende, forudsigelige og stabile.

Vi er et aflastningshjem / samværstilbud der tager udgangspunkt i det enkelte barns kompetencer og formåen.

Pædagogikken er individuel og forudsigelig, med udgangspunkt i respekt, valgmuligheder og indflydelse samt socialt samvær.

Hvad vil vi:

Vi vil fremme børnenes trivsel og udvikling og dermed støtte dem i deres sociale kompetencer.

Hvad gør vi:

Vi møder børnene der, hvor de er. Vi anerkender deres følelser og behov – det er her

enes motivation findes.

Vi skaber rammerne, så børnenes tid på Bavnehøj kendetegnes ved almindelig daglig læring (ADL), hvor vi sammen med barnet arbejder med kompetenceudvikling på områder som relationer, samt tiltale og omgangs former. 

Vi er lyttende og mere søgende i spørgsmålet end i svaret.

Vi gør en forskel for forældrene til Bavnehøjs børn. – Forældrene oplever deres børn mere kompetente efter børnenes ophold på Bavnehøj.

Forældrene oplever også at det er aflastning for dem og giver udtryk for, de har fået mere overskud i hverdagen.

Bavnehøj modtager børn fra 6 års alderen til det fyldte 18 år.

Bavnehøj modtager ikke børn med selvskadende adfærd eller udadrettet adfærd, af hensyn til de andre børns udvikling og trivsel.

Ønsker i flere oplysninger om Bavnehøj kan i kontakte Lonni Svendsen på tlf.nr. 27 51 40 16 eller gå ind på vores hjemmeside www.fa-bavnehoj.dk 

Med venlig hilsen

Fonden Aflastningshjemmet Bavnehøj

Lonni Svendsen Daglig Leder

Kontakt det sociale tilbud

Alder

6-12 år, 13-17 år