Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Bo- og beskæftigelses­tilbud i Odense

Fangelbogård har i mange år tilbudt bo- og beskæftigelsestilbud for voksne med psykisk funktionsnedsættelse i Fangel, syd for Odense.

Vi tilbyder på nuværende tidspunkt 14 pladser i beskæftigelsen efter servicelovens §103 og §104. Vi har pladser til både interne og eksterne brugere.

Beskæftigelsen på Fangelbogård

Dagtilbuddet består af en lille gård med dyr, marker, skov, køkken- og frugthave. Brugerne medvirker i opgaver, som giver udbytte til køkkenet eller som kan sælges til andre. Det betyder, at brugerne oplever at kunne bidrage til noget meningsfuldt og de får ejerskab til arbejdet. Brugerne får nye kompetencer, fx kan de lære at bruge maskiner, de lærer at håndtere dyr, og de oplever at have et socialt fællesskab omkring fælles opgaver. Opgaverne tilpasses den enkelte brugers ressourcer og kompetencer. Udover disse aktiviteter er der fx krearum, motion, bål mad og udflugtsdage.

Daglig­dagen på beskæftig­elsen ved Fangelbo­gård

Fangelbogårds dagtilbud skal styrke brugernes livskvalitet, selvværd og trivsel. Derfor handler tilbuddet ikke bare om at fylde brugernes dag ud på en god måde. Det handler om at give brugerne arbejdsidentitet og oplevelsen af at kunne bidrage med noget meningsfuldt, fx produkter der kan anvendes i køkkenet eller som er salgbare.

Opgaverne i Fangelbogårds dagtilbud tilpasses den enkelte bruger. Vi giver passende udfordringer og stiller passende krav til brugerne; vi signalerer, at vi har forventninger: Komme til tiden, holde pause, du skal være åben, m.v. Det vil sige, vi lægger op til ansvarlighed. Der er både plads til at være alene og til at være sammen.

Der er ansat fagligt kompetente medarbejdere i tilbuddet, som løbende udvikler det faglige grundlag. Vi arbejder med KRAP (Kognitiv Ressourceorienteret Anerkendende Pædagogik), hvorfor der arbejdes med individuelle mål i dagtilbuddet, der tager udgangspunkt i den enkelte brugers ressourcer og ønsker.

Se også https://findsocialetilbud.dk/sociale-tilbud/fangelbogaard/

Eller læs mere på vores hjemmeside https://fangelbogaard.dk/

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Aktivitets- og samværstilbud §104, Beskyttet beskæftigelse §103

Souschef

Lars Christensen

Leder

Karina Bastholm

Visitationsansvarlig

Karina

Antal normerede pladser

14

Diagnose

Udviklingshæmning, Autisme, OCD, ADHD, Depression, Adfærds-ogfølelsesmæssigeforstyrrelser, Personlighedsforstyrrelse, Tilknytningsforstyrrelse, Skizofreni

Alder

18-23 år, +30 år, 24-30 år

Tilbudsportalen

https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=CHS-2856&afdelingsid=8133ae4e-21dc-465a-959c-6819f9dbc8bb&aktivtMenupunkt=ALLE_TILBUD

Kommune

Odense

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.