FindSocialeTilbud.dk

Bo- og beskæftigelses­tilbud i Odense

Fangelbogård har i mange år tilbudt bo- og beskæftigelsestilbud for voksne med psykisk funktionsnedsættelse i Fangel, syd for Odense.

Vi har 14 pladser i botilbuddet fordelt på §107 og §108. Derudover tilbyder vi på nuværende tidspunkt 14 pladser i beskæftigelsen efter servicelovens §103 og §104. Vi har pladser til både interne og eksterne brugere.

 

Botilbuddet på Fangelbogård

Fangelbogård tilbyder hver beboer en 2-værelses lejlighed med tekøkken og bad. Udover lejlighederne har vi et fælleshus, hvor de daglige måltider efter ønske kan indtages i samvær med medbeboere og personale.

Fælleshuset bruges også til socialt samvær, hvor der er plads til blandt andet spil, film, tv og hyggesnak med medbeboere og personale.

Grundstenen i det pædagogiske arbejde er i første omgang relationen. Der skal skabes en god og tryg relation til den enkelte beboer, for at have det bedste udgangspunkt for at hjælpe beboeren i sin udvikling og til at leve et liv med mening og muligheder.

 

Faglige metoder

På Fangelbogård arbejder vi med KRAP, som er en forkortelse for Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik. Det er et socialpædagogisk koncept. KRAP er kendetegnet ved at tage udgangspunkt i den anerkendende tilgang til andre mennesker samt arbejde ressourcefokuseret, hvor der arbejdes med den enkelte beboers ressourcer.

KRAP bruges i det pædagogiske arbejde på Fangelbogård, som et understøttende redskab, som kan hjælpe til at skærpe fokus på retningen og fastholde fagligheden samt sikre dokumentationen i det daglige arbejde. Der arbejdes dagligt med KRAP i sammenspil med de enkelte beboere samt i personalegruppen. Vi oplever, at denne metode giver en større forståelse for den enkelte beboer, da de inddrages og inkluderes i arbejdet, hvilket giver bedst mulighed for udvikling. Største delen af personalet er uddannet i metoden NADA, som blandt andet gives mod at lindre stress, angst, tankemylder, og søvnløshed.

 

Beskæftigelsen på Fangelbogård

Dagtilbuddet består af en lille gård med dyr, marker, skov, køkken- og frugthave. Brugerne medvirker i opgaver, som giver udbytte til køkkenet eller som kan sælges til andre. Det betyder, at brugerne oplever at kunne bidrage til noget meningsfuldt og de får ejerskab til arbejdet. Brugerne får nye kompetencer, fx kan de lære at bruge maskiner, de lærer at håndtere dyr, og de oplever at have et socialt fællesskab omkring fælles opgaver. Opgaverne tilpasses den enkelte brugers ressourcer og kompetencer. Udover disse aktiviteter er der fx krearum, motion, bål mad og udflugtsdage.

Se også:

Fangelbogård Beskæftigelsestilbud

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Botilbud §107, Længerevarende botilbud §108, Aktivitets- og samværstilbud §104

Souschef

Lars Christensen

Leder

Karina Bastholm

Visitationsansvarlig

Karina Bastholm

Antal normerede pladser

14

Diagnose

Udviklingshæmning, Autisme, OCD, ADHD, Adfærds-ogfølelsesmæssigeforstyrrelser, Depression, Personlighedsforstyrrelse, Skizofreni, Tilknytningsforstyrrelse

Alder

18-23 år, +30 år, 24-30 år

Tilbudsportalen

https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=CHS-2856&afdelingsid=8133ae4e-21dc-465a-959c-6819f9dbc8bb&aktivtMenupunkt=ALLE_TILBUD

Kommune

Odense

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.