Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Fanefjord (Fællesskabet Fanefjord Fond)

Værdigrundlaget for Fællesskabet Fanefjord Fond er gældende for såvel voksne som børn og unge, og det består af følgende elementer:

Fællesskab: Vi lægger vægt på fællesskab, relationer og samhørighed.

Ansvarlighed: Vi lægger vægt på ansvarlighed.

Respekt: Vi lægger vægt på at anerkende og respektere det enkelte menneskes forudsætninger, behov og personlige potentialer.

Tryghed: Vi lægger vægt på et trygt, sundt og udviklende miljø præget af forudsigelighed, kontinuitet og omsorg og med en respektfuld omgangstone.

Selvforvaltning: Vi lægger vægt på at udvikle den unges selvværd, selvstændighed og kompetencer samt at støtte den unge i at skabe positive relationer til andre mennesker..

Kontakt Fanefjord (Fællesskabet Fanefjord Fond)

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Botilbud §107

Leder

Jesper Kronborg

Diagnose

Depression, Personlighedsforstyrrelse, Tilknytningsforstyrrelse

Alder

13-17 år, 16-23 år, 18-23 år