Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Ethos-bosted

Ud fra neuro pædagogiske screening tilpasses krav til dagligdagen således, at der vil være mulighed for en langsigtet udvikling i forhold til adfærd. Dette sikres gennem særligt tilpassede rammer og struktur. Dagligdagen kan evt visualiseres med dagstruktur, samt anvisninger af hvad der skal ske (forudsigelighed).

Vi vil arbejde med, at borgeren føler sig tryg i sociale sammenhænge. Dette vil vi gøre, ved at deltagelse i sociale arrangementer med andre borgere, eksempelvis musik arrangementer og deltage i kulturelle aktiviteter. Aktiviteterne vil blive tilrettelagt ud fra borgerens ønske og ressourcer. Måltider vil være en  del af det, at  føle sig tryg i sociale sammenhænge, det vil være vægtet at   måltider indtages  sammen med medarbejderen.

Vi har stor succes med denne tilgang,  vores erfaring er at  borgeren føler sig tryg og falder til ro i disse rammer. Vi vægter samarbejdet med såvel pårørende og handlekommune højt.

Kontakt Ethos-bosted

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Aktivitets- og samværstilbud §104, Botilbud §107

Leder

Anni Christensen

Diagnose

Autisme, Demens, Depression, Hjerneskade, Selvskadendeadfærd, Synsnedsættelse, Udviklingshæmning

Alder

18-23 år, 24-30 år, +30 år