FindSocialeTilbud.dk

Erhvervsskolen af 2011 botilbud

Kontakt

Adresse

STU på Erhvervsskolen

Vores mål er først og fremmest at give de unge en rar og tryg skoledag i et godt socialt miljø med gode kammerater. Vores mål er endvidere at hjælpe de unge godt ud i livet såvel socialt og personligt som med hensyn til uddannelse og job. Unge med autisme, ADHD eller andre diagnoser har brug for små overskuelige undervisningsmiljøer, hvor en opmærksom, venlig og nærværende lærerstab sørger for en rolig dag i trygge rammer. De unge har ligeledes brug at få afklaret, hvordan deres voksenliv kunne se ud. Selvfølgelig i forhold til deres drømme og mål men også i forhold til de udfordringer, de hver især kan have. Det sikrer vi på Erhvervsskolen af 2011

I forbindelse med undervisningen og i samarbejde med forskellige arbejdspladser tilbyder vi endvidere en lang række særligt tilrettelagte praktikforløb. På alle arbejdspladserne er der ansat eller tilknyttet socialpædagogisk og læreruddannet personale. Alle forløb tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i den enkelte unges ressourcer, ønsker og behov. Indhold, varighed og form vil derfor variere og kan hele tiden justeres.

 

Lidt mere.

Skolen har knap 100 elever, 30 ansatte og afdelinger på Nørrebro, Østerbro, Amager, Frederiksberg samt i Tårnby, Ballerup og Vanløse. Udover de faste tilbud kan vi tilrettelægge uddannelsesforløb inden for andre relevante fagområder, de unge kunne ønske sig.

I forhold til de enkelte uddannelsesforløb samarbejder vi med de respektive erhvervsuddannelser (EGU/EUD), så det er muligt for de unge at tage forskellige kurser i den sammenhæng undervejs. De unge kan få undervisning i de fag og interesseområder, de i øvrigt kunne ønske sig under STU-forløbet.

På alle arbejdspladserne er der tilknyttet eller ansat læreruddannet og socialpædagogisk personale. Vi samarbejder altid med de respektive bosteder om at sikre det optimale udbytte af forløbet. Vi tilbyder desuden individuelt tilpasset støtte til den unge, hvis der er behov for det. Denne støtte bliver varetaget af skolens faste personale.

Skolen har fast tilknyttet psykiatere og psykologer og arbejder i øjeblikket med elever inden for stort set alle diagnoseområder: Generelle og vidtgående indlæringsvanskeligheder, ADHD, Autisme-spektrum-forstyrrelser samt Skizofreni og personlighedsforstyrrelser i øvrigt.

Vi tilbyder fleksibilitet, nærhed og sammenhæng under hele forløbet. Skolen har tegnet overenskomst med Uddannelses-forbundet.

Kontakt det sociale tilbud