FindSocialeTilbud.dk

Opholdssted og bosted i Randers, Midtjylland

Trygt opholdssted og bosted for unge

Søger du et trygt opholdssted / bosted for unge i Midtjylland, er Emmedsbo Mølle i Randers værd at overveje. Uanset hvor i landet du er fra, er du velkommen hos os.

Emmedsbo Mølle yder en kvalificeret socialpædagogisk indsats overfor udsatte unge. Vi er et socialpædagogisk udviklings- og botilbud til unge i alderen 15 – 18 – 23 år. Desuden har vi 2 §107-pladser til unge 18 – 25 år.

Om Emmedsbo Mølle Bosted

På Emmedsbo Mølle, arbejder med udgangspunkt i en fælles pædagogisk referenceramme, som er baseret på Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkendende, Pædagogik (KRAP). Denne fælles metodologiske tilgang, gør at vi i det pædagogiske arbejde kan opretholde en kontinuerlig og ensrettet miljøterapeutisk behandling.

På Emmedsbo Mølle ønsker vi at give de unge en oplevelse af, at der er nogle, der holder af dem, respekterer og anerkender dem. Når de oplever sig set, hørt og forstået kan de unge med udviklingsstøttende pædagogisk intervention, tage imod hjælp og lære sig selv bedre at kende.

Vi tilbyder kortere samt længerevarende anbringelser, og vi kan modtage unge akut.

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Botilbud §107

Leder

Rebekka Kristiansen

Diagnose

Adfærds-ogfølelsesmæssigeforstyrrelser, Adfærdsændringerifm.fysiskeogfysio.faktorer, ADHD, Afvigelseripersonligheden, Andrespiseforstyrrelser, Angstellerfobiskangst, Anoreksi, Asperger, Autisme, Bulimi, Depression, Forandretvirkelighedsopfattelse, Hørenedsættelse, Kognitivforstyrrelse, Mani, Nervøseelstressrelateredetilstande, OCD, Personlighedsforstyrrelse, PTSD, Selvskadendeadfærd, Spiseforstyrrelse, Tilknytningsforstyrrelse, Udviklingshæmning

Alder

16-23 år, 18-23 år

Kommune

Randers