Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Velkommen til Elmelund

Vi arbejder hver dag med sentudviklede unge mennesker, der har brug for menneskelig og pædagogisk støtte for at udfolde sig i livet. Vi er til for at sætte retning og skabe mening og tilbyder forløb i relation til at bo, arbejde, uddanne sig og leve et aktivt fritidsliv.

Elmelund er en selvejende institution under Jysk Børneforsorg/Fredehjem.

Jysk Børneforsorg er en non-profit organisation, som arbejder for at sikre gode levevilkår for udsatte og sårbare unge, voksne og familier. Foreningen har tilknyttet mere end 200 forskellige sociale indsatser, hvor de selvejende institutioner er en bærende del.

Hos Elmelund tror vi på, at alle mennesker har en plads i livet. At vi alle er lige meget værd, og at vi skal tilbydes de bedst mulige rammer for at få lov til at blomstre og få mest muligt ud af tilværelsen.

På Elmelund oplever unge mennesker at lykkes

Vi arbejder med sentudviklede unge inden for rammerne af det, loven giver plads til. Bostøtte, botræning, erhvervsafklaring, særligt tilrettelagte uddannelsesforløb og aktivitets- og samværstilbud. Inden for alle disse pædagogiske termer er der dog meget mere for os på spil.

Det handler om at skabe mening. De unge mennesker, der er tilknyttet Elmelund skal opleve at lykkes. Derfor arbejder vi hver dag for at skabe de rette rammer og give støtte, så de unge hver især får lov at udvikle sig og få mere mening ind i livet. Når én af de unge oplever at kunne varetage en praktikplads i et supermarked, når de oplever at være i stand til at lave et måltid mad selv, når de kan bygge en bænk! Det kan være ting, som mange af os tager for givet, men for de unge mennesker er det store ting, som kan give dem en anden opfattelse af, hvad de faktisk er i stand til og hvad livet kan tilbyde dem.

Se vores interaktive brochure “her

Kontakt Elmelund

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Aktivitets- og samværstilbud §104, Barnets lov §43, Beskyttet beskæftigelse §103, Midlertidigt botilbud §107, Både §66 stk.1 nr. 5 og §107, Delvis lukkede døgn inst. §66 stk.1 nr.6, Længerevarende botilbud §108, STU, Socialpædagogisk støtte udenfor botilbud §85, Socialpædagogisk opholdssted §66 stk. 1 nr. 6, Opholdssted §66 stk.1 nr. 5

Leder

Alice Margrethe Thomsen

Antal normerede pladser

76

Diagnose

Udviklingshæmning, Tilknytningsforstyrrelse, Selvskadende adfærd, Personlighedsforstyrrelse, Opmærksomhedsforstyrrelse, Omsorgssvigt, Kognitiv forstyrrelse, Adfærds-og følelsesmæssige forstyrrelser, Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio faktorer, ADHD, ADD, Afvigelser i personligheden, Angst, Autisme, OCD, Hjerneskade erhvervet

Alder

+30 år, 24-30 år, 18-23 år, 16-23 år, 13-17 år, 6-12 år

Tilbudsportalen

https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=AAF-4784&afdelingsid=2bd00ec4-f229-42dc-991f-a4491fe74dfb&aktivtMenupunkt=ALLE_TILBUD

Tillægsydelser

Bostøtte § 85, Akutanbringelser

Antal ledige pladser

1

Kommune

Thisted

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.