FindSocialeTilbud.dk

Egholt Skole

Egholt er et miljøterapeutisk bo-, behandlings- og udviklingssted for normalt begavede børn og unge ( fra 10-18 år),og voksne ( 17 – 35 år) med psykiske lidelser.Vi tilbyder også efterværn ( til det 23. år).

EGHOLT Skole har sin base i nyindrettede lokaler på landbrugsejendommen, der også huser EGHOLT Bo- og Dagtilbud for voksne.Der er to store undervisningslokaler, hvoraf det ene fortrinsvis benyttes til gruppe- og fællesundervisning. I lokalet forefindes projektor og interaktiv tavle. Det andet lokale er til fordybelse, hvor eleverne kan sidde uforstyret og koncentrerer sig. Hver elev har sin bærbare computer og undervisningsmidlerne er de sidste nye.
Desuden er der en spisestue, et lærerværelse og et lederkontor.
På området udenfor er der en fodboldbane, folde til heste og kvæg, geder, høns og grise. Desuden er der forskellige haver og en skov, som vi kan benytte.

På EGHOLT Skole tager vi udgangspunkt i den enkelte elevs standpunkt, evner og ønsker om egen udvikling. Sammen sætter vi mål og delmål op for den fortsatte læring. Vi underviser elevdifferentieret og projekt- og oplevelsesorienteret, så fagene går ind og understøtter hinanden, for på den måde at kunne give eleverne så bred en forståelsesramme af fagene, som muligt. For de ældste elever, der har mulighed for det, arbejder vi målrettet mod folkeskolens afgangsprøve i et eller flere fag.

På skolen er der på nuværende tidspunkt ansat 3 miljøterapeuter med lærerbaggrund. Vi satser på en medarbejdergruppe, der repræsenterer mangfoldighed i forhold til kompetencer, køn og alder. Til skolen er tilknyttet supervisor.
Vi har samarbejde med PPR Sorø og Frederiksberg Skole.

 

Kontakt det sociale tilbud