Tilbuddet henvender sig til børn der har brug for massiv støtte til socialisering og som derfor må forventes at være anbragt uden for hjemmet i længere tid, i overskuelige, relationelle og trygge rammer.

Vores målsætning er at tilvejebringe muligheden for at barnet/den ung kan arbejde med forandring og udvikling med henblik på at:

  • Blive støttet i en fortsat personlig udvikling, sideløbende med den naturlige udvikling fra barn til ung og pubertet
  • Træne og udvikle sin evne til refleksion over sig selv og sine omgivelser
  • Opøve og forbedre sin evne til at kunne indgå i og håndtere sunde relationer med andre mennesker
  • Opnå højst mulig grad af selvstændighed og indflydelse på egen livssituation
  • Blive hjulpet til at skabe sig et for sig meningsfyldt liv

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Leder

Lars Andersen

Diagnose

Autisme, Tilknytningsforstyrrelse

Alder

6-12 år, 13-17 år

Kommune

Sorø