Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Eggertshus

Eggertshus er en selvejende institution med plads til seks børn/unge i alderen 10 til 18/23 år. Vi har netop udvidet ved opkøb af tidligere friskole og kan i den forbindelse tilbyde ledig plads.

Eggertshus er et totaltilbud, idet vi i samarbejde med kulturel forvaltning i Svendborg kommune, har et internt undervisningstilbud.

Eggertshus er oprettet i 1995 med udgangspunkt i et ønske om, at skabe et behandlingstilbud for børn og unge med svære vanskeligheder.

Eggertshus´ målgruppe er børn og unge i alderen 10 til 18/23 år. Det er børn der i deres tidlige opvækst har lidt betydelig skade på deres psykosociale udvikling og som følge deraf, har brug for et professionelt behandlingstilbud.De anbragte på Eggertshus har typisk oplevet en række svigt i deres opvækst, der har været præget af skiftende primærpersoner, brudte familiekonstellationer, uforudsigelighed, vold og incest.

Endvidere modtager Eggertshus, Udviklingshæmmede i lettere grad og sent udviklede, der herudover har været udsat for et betydeligt omsorgssvigt i deres opvækst og har pådraget sig skader på deres personlighedsstruktur  således, at de i dag fremstår som socialt utilpassede.

Personalet består af i alt 11 fuldtidsansatte medarbejdere. Otte socialpædagoger, en lærer, en socialrådgiver samt forstander, alle med bred erfaring inden for arbejdet med behandlingskrævende børn og unge.

Alle medarbejdere på Eggertshus har terapeutisk overbygning på deres uddannelse.

Kontakt Eggertshus

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Botilbud §107

Leder

Lene Mathiesen

Diagnose

Personlighedsforstyrrelse, Tilknytningsforstyrrelse, Udviklingshæmning

Alder

13-17 år, 16-23 år, 18-23 år

Kommune

Svendborg