Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Dukasku-Ungbo

Dukasku UngBo – Opholdssted også med aflastningspladser.

Dukasku UngBo er et opholdssted, baseret på familiemæssige værdier. Vi benytter os af en ressourcefokuserende og anerkendende tilgang til børn og unge. Vi tilstræber, at skabe et bomiljø og en pædagogisk ramme der matcher den enkeltes behov og giver mulighed for sund og positiv udvikling.

Hos os bliver børn og unge en del af et omsorgsfuldt fællesskab, hvor respekt og accept af den enkelte er prioriteret højt.

Vi skaber muligheder og trygge forudsigelige rammer, så der er grundlag for trivsel og personlig vækst.

Vi prioriterer -og bruger nærmiljøet og naturen omkring os til sunde aktiviteter og som led i den sociale træning -og udvikling af børnene og de unge.

Kontakt Dukasku-Ungbo