FindSocialeTilbud.dk

Dueslaget

Dueslaget har 7 pladser. Vi arbejder med en psykodynamisk tilgang og en udviklingspsykologisk forståelse i en miljøterapeutisk ramme, og vi arbejder struktureret med at få afklaret den unges vanskeligheder, ressourcer og eventuelle diagnoser i samarbejde med relevante samarbejdspartnere herunder psykiatrien.

For at bo på Dueslaget skal den unge kunne klare at deltage i skolegang eller et uddannelsestilbud enten på lige vilkår med andre unge eller i et særtilbud, som Dueslaget finder i samarbejde med det stedlige PPR og anbringende kommune.
For at profitere af et ophold på Dueslaget skal det være sandsynligt, at den unge efterfølgende kan få en selvstændig voksentilværelse med relevant støtte.

Kontakt det sociale tilbud