Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

DSI Nettet II

DSI NETTET II er en selvejende non-profit institution og driver to huse i ikke-institutionslignende rammer i henholdsvis Rødovre og Glostrup.

DSI NETTET II er botilbud efter Servicelovens § 107 til yngre borgere (18-35 år) med psykisk sygdom & psykiske vanskeligheder.

Formålet med Nettet II er at støtte den enkelte beboer med psykisk sygdom & psykiske vanskeligheder i at stabilisere, udvikle og mestre sin egen tilværelse med udgangspunkt i sine egne ønsker, ressourcer og udviklingsmuligheder. Indsatsen i Nettet II bygger på en recovery-orienteret rehabiliteringsindsats ud fra en viden om, at mennesker med psykisk sygdom kan komme sig. Målet med indsatsen er at den enkelte borger opnår så ligeværdigt, selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt. Vi henviser til vores hjemmeside for yderligere om vores tilbud og faglige referenceramme.

Til dig som er interesseret i vores botilbud…med andre ord. Vi samarbejder med dig om at sætte mål og opnå dine drømme. Vi har fokus på at tage udgangspunkt i din aktuelle livssituation og hjælper dig med at skabe en ønsket forandring i dit liv. Det kan f.eks. være omkring at komme i gang med uddannelse, øve ting der er svære i hverdagen (f.eks. madlavning, vaske tøj, indkøb, spise samme med andre og andre sociale situationer, få struktur på din uge), skabe netværk, komme i gang med et arbejde, blive skrevet op til en bolig, hjælp til at håndtere dine psykiske vanskeligheder, motion, kost osv. Målet er, at du over en periode oplever at du opnår dine mål, får nye færdigheder, mere struktur og mere stabilitet i hverdagen og i dit liv.

Kontakt DSI Nettet II

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Leder

Lars Christian Hansen

Diagnose

Adfærds-ogfølelsesmæssigeforstyrrelser, Angstellerfobiskangst, Depression, Forandretvirkelighedsopfattelse, Nervøseelstressrelateredetilstande, Personlighedsforstyrrelse, Skizofreni, Tilknytningsforstyrrelse

Alder

18-23 år, 24-30 år, +30 år

Kommune

Glostrup, Rødovre